Vi bygger saferooms

Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar för s.k. panikrum/saferoom/skyddsrum samt även dolda utrymmen för förvaring av värdefulla föremål.

Tjänsten fungerar på följande vis:

 • Intervju med uppdragsgivare. Behovsanalys.
 • Byggnadsingenjör med specialistkompetens besiktigar av befintlig bostad.
 • Byggnadsingenjör redogör för beställaren vilka nivåer av säkerhet som kan uppnås. Efter att uppdragsgivaren tillfullo förstår alternativen och väljer utifrån dessa så kan projektering påbörjas. Nedan är exempel på detaljer som diskuteras.
 1. Utrymmet är beskjutningsbart med samtliga idag förekommande kulvapen under xx minuter.
 2. Utrymmet är beständigt mot xx energi/tryckvågor vid sprängning upp till xx tillfällen.
 3. Det tar xx minuter att med hjälp av specialutrustning/verktyg ta sig in i skyddsrummet.
 4. Utrymmet kan utrustas med skärmar för övervakningskameror.
 5. Utrymmet kan ha egen separat elförsörjning.
 6. Utrymmet kan ha eget separat ventilationssystem med skydd mot gas.
 7. Utrymmet står emot brand under xx minuter.
 8. Dold entré till utrymmet kan anordnas på följande vis.
 9. Utrymmet kan ha 2 dolda tillträdespunkter.
 • Byggnadsingenjör projekterar och tar fram handlingar för byggnation.
 • Entreprenad bokas in och utförs.

Beskrivet i lekmanstermer så bygger vi skyddsrummen med ett stålskelett som sedan kläs med stålskivor i olika många lager beroende på vilka krav som ställs på beständighet. Tak, väggar & golv fylls sedan upp med den starkaste densitbetong som idag existerar. Allt beräknas mycket detaljerat av Konstruktör tillsammans med vår byggnadsingenjör.

 

Vi tillhandahåller dolda utrymmen.

Dagens samhälle blir allt råare och det finns gott om individer som vill tillgripa sig andra människors värdefulla ägodelar. Att ha ett kassaskåp är inte fel men det kan vara ännu säkrare att ha ett kassaskåp som inte står synlig och omöjligen kan upphittas om man inte specifikt vet exakt vart det är beläget samt hur man tar sig till det. Med hjälp av vår byggnadsingenjör så specialdesignar vi konstruktion med dolda säkra utrymmen i väggar/golv/tak. Utvändigt syns endast fina möbler, konst, dekoration eller liknande. Men för den som vet så döljer sig där bakom ett dolt utrymme där värdefulla ägodelar kan förvara utom räckhåll för andra än ägare.