Våra säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster

SÄKERHETSTJÄNSTER:
I en föränderlig värld i konstant rörelse, där möjligheterna är fler, världen öppnare – har samtidigt riskerna blivit fler och mer avancerade. På gott och ont tillhör vi en globaliserad värld, när vi rör oss framåt och utvecklas i positiv riktning, utvecklas negativa krafter i samma riktning i samma hastighet. Den tekniska utvecklingen och dess möjligheter innebär nya utmaningar för att skydda individ, egendom och information.

Vi har lång erfarenhet inom säkerhetsbranschen och analyserar omvärldsläget ur en säkerhetskontext, i och med vår erfarenhet har vi insikt om branschens styrkor men även dess svagheter – därmed har vi utvecklat säkerhetstjänster anpassade efter dagens behov, anpassade lösningar i syfte att hjälpa privatpersoner och företag att uppnå en säker vardag – er säkerhet är vårt uppdrag!

”All information is good, even when it is bad” Neil DeGrasse Tyson

Följande tjänster ingår i denna kategori:

PRIVATDETEKTIV:
En bred och mångfacetterad tjänst inriktad för att hjälpa privatpersoner och företag med olika typer av uppdrag genom informationsinhämtning, teknisk analys och spaning i syfte att skydda, upptäcka eller avslöja – beroende på uppdragets karaktär.

VARFÖR ANLITA PRIVATDETEKTIV?:
Anledningar till att anlita en privatdetektiv är många, uppdragens karaktär kan därför variera brett, från enklare uppdrag som kräver några timmars spaning till mer avancerade ärenden som kräver breda insatser över längre tid.
I denna kategori utför vi olika typer av uppdrag, bland annat:

OTROHETSUTREDNING:
Misstänker du att din partner är otrogen? Spenderar du sömnlösa nätter genom att grubbla på om din partner talar sanning? Har du en magkänsla som säger dig att något inte stämmer?
Anlita en privatdetektiv för att skingra din oro och få ett slutgiltigt svar på dina misstankar.

Genom spaning, informationsinhämtning och teknisk analys levererar vi ett dokumenterat och slutgiltigt resultat till vår kund.

“The purpose of information is not knowledge, it is being able to take the right action”
Peter F. Drucker

RISKANALYSER/FÖRETAGSSÄKERHET:
Information är nyckeln, information är makt.
Information är hårdvaluta, det pågår kapplöpning i kulisserna om vem som lyckas lägga beslag på eftertraktad information i syfte att använda den till sin agenda. Incitament för illegal informationsinhämtning kan vara allt från ekonomiska, personliga, i utpressningssyfte eller företagsspionage för att avslöja företagshemligheter.

Aktörerna som ägnar sig av denna typ av verksamhet kan vara företag, kriminella ligor, främmande makt eller privatpersoner med särskild agenda.

VARFÖR ÄR RISKANALYS VIKTIGT
Företagssäkerhet är en växande sektor då problemen med företagsintrång och illegal informationsinhämtning är stora, internationellt är detta redan en självklar del av företagsvärlden och Sverige är ingen oas frånskild från resten av världen utan detta är något som är högst aktuellt även här.
Priset kan vara extremt högt för ett bolag, både ekonomiskt och förtroendemässigt om företaget inte tar åtgärder för att förbättra sitt skydd gentemot företagsintrång av olika slag.
Världen är som sagt föränderlig och den tekniska utvecklingen går i rasande fart, det som ansågs vara ett tillförlitligt säkerhetssystem ett halvår sedan kanske är värdelöst idag – därför är det viktigt för oss att alltid vara i framkant, desto tidigare vi är med desto bättre kan vi skydda er.
Idag kan vi erbjuda säkerhetskonsultationer och riskanalyser av er verksamhet, vi går noggrant igenom ert företags olika rutiner beträffande möten, kommunikation, IT-säkerhet, anställningsprocess med mera.
Vi granskar även inventarier, larmsystem, samarbetspartners, leverantörer med mera.
På detta vis kan vi noggrant analysera er verksamhet ur säkerhetssynpunkt för att sedan kunna redovisa er vår kompletta säkerhetsanalys av verksamheten som avslöjar vilka eventuella säkerhetsrisker som föreligger samt en konkret åtgärdsplan för att stärka ert företags säkerhetsprofil och göra er mer motståndskraftiga mot alla typer av säkerhetsintrång.
Åtgärdsplanen är tydlig och innefattar såväl rutiner som teknisk hårdvara, implementeras i samförstånd med kund och är alltid skräddarsydd utefter kunds behov och de unika förutsättningar som föreligger enskilt uppdrag.

”The goal is to transform data into information, and information into insight”
Carly Fiorina

HOT OCH UTPRESSNING
Påtryckningar och hot mot privatpersoner samt företag för ekonomisk vinning ökar i samhället, det anses som ett enkelt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ för kriminella och andra aktörer för att få snabb utdelning mot oftast minimal risk.
Hoten kan se väldigt olika ut beroende på situation, det kan exempelvis vara tidigare anställda eller samarbetspartners som säger sig ha känslig information och erbjuder företaget en möjlighet att köpa tillbaka informationen. Mer rena utpressningsärenden från kriminella element i samhället som hotar med repressalier om ex. ett vite inte utbetalas för ”beskydd” eller liknande – ofta med hot om skadegörelse av verksamheten som konsekvens.
Utpressningen kan vara av fysisk, skriftlig eller digital karaktär men ändamålet och
tillvägagångssättet påminner ofta om varandra.
Då detta är något av ett gråområde för rättsinstanser och andra säkerhetsbolag har vi valt att lägga krut och energi på att utveckla system för att bekämpa ett ofta dolt problem som befläckar näringsidkare och privatpersoner – hot och utpressning.
Vi erbjuder skräddarsydda säkerhetslösningar i syfte att förebygga, hindra och bekämpa hot och utpressningar mot privatpersoner och verksamheter.
Vår personal har lång och gedigen erfarenhet av säkerhetsbranschen och har för vana att bekämpa problem av mer ljusskygg karaktär, våra arbetsmetoder är beprövade och vi är stolta över att kunna leverera en tjänst som resolut bekämpar ett problemområde som vi upplever inte fått den uppmärksamhet det förtjänar.

I dagsläget samarbetar vi med bolag som Active armour och Immunit Group.